Danışmanlık Hizmetleri

D A N I Ş M A N L I K   H İ Z M E T L E R İ

H İ Z M E T L E R İ M İ Z

Gayrimenkul Hukuku

Tazminat Hukuku

İş Hukuku

Danışmanlık Hizmetleri

 

Toplumsal hayat, bireylerin toplumla, diğer bireylerle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kanunları zorunlu kılmıştır.

 

Hukuk kuralları ortaya çıktığı toplumun değer yargılarını taşır ve toplum içindeki bireylerin davranışlarını denetler ve gerektiğinde kamu erki aracılığıyla yaptırım uygulanmasını sağlar.

 

Bu çerçevede ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümünde profesyonel destek almak ve bir uzman görüşüne başvurmak gerekebilir.

Bu çerçevede günlük hayatınızda ortaya çıkan ve uzmanlık  alanımıza giren iş hukuku, gayrimenkul hukuku, tazminat hukuku, medeni hukuk, sözleşme hukuku ve diğer hukuk alanlarındaki sorunlarınızla ilgili bize ulaşabilirsiniz.

Ç A L I Ş M A   A L A N L A R I M I Z

ŞİRKET VE VEKALET BİLGİLERİ

AVUKATLARIMIZ

KÜTÜPHANE

İLETİŞİM