İş Hukuku

İ Ş   H U K U K U

H İ Z M E T L E R İ M İ Z

Gayrimenkul Hukuku

Tazminat Hukuku

İş Hukuku

Danışmanlık Hizmetleri

İş hukuku, temel olarak işçi ve işveren arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. İşçi işveren ve devlet arasındaki ilişki birçok kanun, yönetmelik ve tüzüklerle düzenlenmiştir.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı özellikle iş kanunun uygulanmasında denetleyici yetkiye sahiptir.

 

İş Hukukunda yoğun bir devlet müdahalesi bulunmaktadır. İşçi ve işverenin, çalışma hayatında karşılıklı ilişkilerinin düzenlenmesinde devletin müdahil olması, iş hukukunu Karma hukuk alanı kapsamına yaklaştırmaktadır.

İş hukuku konusunda,

 

İşe iade davaları,

 

Kıdem tazminatı,

 

İşçi alacakları,

 

İş ve işçi güvenliği,

 

gibi alanlarda yardıma ihtiyacınız olduğunda bizi arayabilirsiniz.

Ç A L I Ş M A   A L A N L A R I M I Z

ŞİRKET VE VEKALET BİLGİLERİ

AVUKATLARIMIZ

KÜTÜPHANE

İLETİŞİM