Tazminat Hukuku

T A Z M İ N A T   H U K U K U

H İ Z M E T L E R İ M İ Z

Gayrimenkul Hukuku

Tazminat Hukuku

İş Hukuku

Danışmanlık Hizmetleri

 

Kişiler ve kuruluşlar, sosyal bir çevrede yaşamanın kaçınılmaz sonucu olarak, zaman zaman hukuka aykırı eylemlerle karşı karşıya kalmaktadır.

 

Bu tür hukuka aykırı eylemler, özelliklerine göre; borçlar hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku hatta uluslararası hukukun ilgi alanına girebilmektedir.

 

Toplumsal hayat içerisinde karşılaşılan farklı alanlardaki hukuka aykırı eylemlerden doğacak zararın ne şekilde karşılanacağı tazminat hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Tazminat hukuku konusunda;

 

Maddi ve manevi tazminat davaları,

 

İş veya trafik kazalarından,

 

Haksız fiilden,

 

Hakaret ve iftira gibi ceza hukukunun alanına giren konulardan

 

Resmi ve özel kurumlardan kaynaklanan,

 

mağduriyetlerin tazmin edilmesi adına açılacak maddi ve manevi tazminat davaları ile ilgili bizimle bağlantıya girebilirsiniz.

Ç A L I Ş M A   A L A N L A R I M I Z

ŞİRKET VE VEKALET BİLGİLERİ

AVUKATLARIMIZ

KÜTÜPHANE

İLETİŞİM