Gayrimenkul Hukuku

G A Y R İ M E N K U L   H U K U K U

H İ Z M E T L E R İ M İ Z

Gayrimenkul Hukuku

Tazminat Hukuku

İş Hukuku

Danışmanlık Hizmetleri

 

Son yıllarda ülke ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri haline gelen gayrimenkul sektörüne yapılan yatırımların artması bu alandaki yeni hukuki düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir.

 

Sektördeki hızlı gelişime uygun olarak yapılan hukuki düzenlemeler bu konuda uzmanlaşmayı da gerekli kılmaktadır.

 

Hem kentsel dönüşüm alanında hem de kamulaştırma konusunda yeni yasa, yönetmelik ve uygulamaları yakından takip eden hukuk büromuz, müvekkillerine bu alanlarda her türlü hukuki desteği ve danışmanlığı profesyonel bir biçimde vermektedir. 

Gayrimenkul Hukuku konusunda,

 

Kamulaştırma Davaları

 

Kat Mülkiyet Hukuku

 

2B Yasası ve Kentsel Dönüşüm Hukuku

 

Gayrimenkul Alım ve Satımı

 

İmar ve Proje Planları

 

ve diğer konularda yardım almak için bizi arayabilirsiniz.

Ç A L I Ş M A   A L A N L A R I M I Z

ŞİRKET VE VEKALET BİLGİLERİ

AVUKATLARIMIZ

KÜTÜPHANE

İLETİŞİM