Hakkımızda

 

 

1999 yılında kurulan Hamarat Hukuk Bürosu, 15 yılı aşkın bir süredir, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine profesyonel düzeyde hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
 
Hamarat Hukuk Bürosu, hukukun hemen her alanında ihtisas sahibi avukat kadrosunun da yardımıyla, inandığı meslek ilke ve kuralları doğrultusunda, müvekkillerine hizmet vermektedir.

 

Hamarat Hukuk Bürosu, hizmet kalitesine verdiği önem ve on yılı aşkın mesleki birikiminin de avantajıyla, resmi kurum, şirket ve şahıs müvekkillerine ihtiyaç duydukları hukuki hizmeti vermeye devam etmektedir.

Vekâletname çıkartmak için notere gittiğinizde lazım olacak bilgiler aşağıdadır. İsterseniz bu yazıyı notere götürebilirsiniz. 


Boşanma ve tanıma tenfiz davalarında, eşiniz de vekalet verecek ve bu şekilde anlaşarak davanızı sonuçlandıracaksanız, ikinci bir grup avukatın vekalet bilgileri için mümkünse bizimle mail yoluyla irtibat kurun.

 

T C kimlik numarası uygulaması nednei ile vergi numarası, baba adı vs. istenmemektedir. Ancak yine de nadieren, bu tür gelişmelerden habersiz konsolosluk memarı ısrarla bu bilgileri isteyebilmektedirler. 

 

Herhangi bir bilgi lazım olduğunda bize telefon edin.

 

 

VERİLECEK YETKİLER


Notere aşağıdaki yetkilerin de vekâlette olmasını istediğinizi söyleyiniz:

 

Ahzükabz, sulh, ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad - soyad değiştirme davası açma, adli sicil kaydı isteme.

 

 

DİKKAT!


Şirket adına çıkartılacak vekâletlerde şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz, gerektiğinde tekrar vekâlet çıkartmakla uğraşmazsınız.

 

 

BOŞANMA VE BOŞANMANIN TANIMA TENFİZİ DAVASI İÇİN VEKÂLET VERİLECEKSE DİKKAT!


Boşanma vekâleti ya da tanıma tenfiz davası olduğu notere mutlaka söylenecek.

Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı - ehliyet ile gidilecek.

Yukarıda belirtilen yetkilerin tümü bu vekâlette de olacak.

Tanıma tenfiz davası için çıkartıacak vekalette tanıma tenfiz vekaleti olduğu belirtilmelidir.

 

 

TANIMA TENFİZ DAVASI AÇILABİLMESİ İÇİN KESİNLEŞMİŞ YABANCI MAHKEME KARARININ, APOSTILLE BELGESİNİN VE VEKALETLERİN ORİJİNALLERİ İLE RESMİ MAKAMLARCA ONAYLANMIŞ TÜRKÇE TERCÜMELERİNİN TEMİN EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 


Yurt dışında bulunanlar konsolosluktan vekaletname çıkartabilirler. O ülkenin yetkili mercilerinden de vekaletname çıkartabilirler ( örnek  noter ) ancak bu vekalet için apostil almak ve  vekaleti de apostili de Türkçe' ye tercüme ettirmek gerekecektir.

VEKALETNAME BİLGİLERİ

A V U K A T L A R I M I Z

M U S T A F A   H A M A R A T

A H M E T   Y I L M A Z

M E R V E   U S T A O Ğ L U